قسمت اول – محل قرار گیری و نصب اثر :

 با محاسبه طول و عرض جغرافیایی اردوگاه کار اجباریه “ماتهاوزن – گوسن”1  در اتریش “نقطه شماره یک”، و سپس محاسبه موقعیت جغرافیایی مجسمه داود2 اثر میکل‌آنژ واقع در میدان سینیوریا در  فلورانس “نقطه شماره دو” در پی‌ کشف ارتباط بین این دو موقعیت جغرفیایی نمادین ، موفق به محاسبه نقطه  سومی‌ در محوطه ایستگاه راه آهن فلورانس3 ، داخل محدوده در نظر گرفته شده برای اثر یاد بود شدم که دارای نقشی‌ کلیدی در مراحل خوانش اثر خواهد بود، به اجمال در ادامه به تشریح آن می‌پردازم.

خصوصیات نقطه سوم از این قرار است :  مثلثی متساوی الاضلاع را بر روی زمین تصور کنیم که مرکز آن در این نقطه قرار دارد اگر یک گوشه مثلث ما یعنی‌ نیمساز آن را به سمت اردوگاه کار اجباری “نقطه  شماره یک” قرار دهیم گوشه‌ دیگر به سمت مجسمه داود “نقطه شماره دو” قرار خواهد گرفت .

مثلث حاصله از دو جهت به نمادهایی متضاد و همزمان به چالشی عمیق در تاریخ و فرهنگ مدرن اشاره دارد ،مجسمه  داود میکلانژ همواره به عنوان نمادی از شهروند مدرن شناخته میشود، در هنر رنسانس اسطوره مذهبی‌ داود محملی میشود برای ایده مدرن به  مثابه انسانی‌ کوچک جثه که به تنها تن‌ خویش غولهای جهل و تعصب را به مبارزه می‌طلبد ،در ضلع دوم این تضاد اردوگاه‌های کار اجباری قرار دارد و اینبار نبرد از منظر دیگری رقم می‌خورد و غول جهل و تعصب مجهز به تمام امکانات نظری و عملی‌ مدرنیته، در فقدان ایده آزادی و نگاه اخلاقی‌ بر انسان معاصر شبیخون میزند.

در صورت عدم امکان مشاهده ویدئو این لینک زیر استفاده کنید

the-secret-geometry-of-Holocaust-memorial-statue-HD

صفحه بعدی>

Secret GeometryHolocaust remembrance-gif-animation-02


  1. ماتهاوزن -گوسن : اردوگاه مادر و اصلی‌ اتریش در نزدیکی‌ شهر لینتز که فعالیت آن عمد‌تاً متمرکز بر بیگاری و بردگی قربانیان در معدن سنگ مجاور اردوگاه بوده.بنا بر تحقیقات در مدت فعالیت هفت ساله این اردوگاه و زیر شاخه‌هایش از دویست هزار زندانی این اردوگاه بیش از دو سوم آنها کشته شدند. 

  2. مجسمه داوود به وسیله میکل‌آنژ، نقاش و مجسمه‌ساز برجسته ایتالیائی ساخته شد ، ۵٫۱۷ متر ارتفاع دارد و از سنگ مرمر ساخته شده‌است. تندیس داوود نه تنها از شاهکارهای عصر رُنسانس محسوب می‌شود. بلکه  به عنوان نمادی از شهروند مدنی و در کلیت خود شاخص‌ترین انعکاس هنری ایده انسان مداری می‌باشد .همواره محل اصلی‌ قرار گیری اثر به صورت نمادین اثر در کانون مدنی شهر فلورانس یعنی‌ میدان سینیوریا قرار داشت لاکن در حال حاضر کپی از آن در محل  میدان سینیوریا و اصل آن در گالری آکادمی  قرار دارند

     

  3. سکوی ۱۶ در محوطه ایستگاه قطار اصلی‌  فلورانس  “سانتا ماریا نوولا” همواره جهت اعزام قربانیان  به اردوگاه”ماتهاوزن – گوسن”  در اتریش استفاده میشد .ایستگاه قطار مرکزی فلورانس  با پذیرای سالانه ۵۹ میلون مسافر از پر تردد‌ترین ایستگاه قطار ایتالیا می‌باشد .