نماد شناسی‌ اثر یادبود قربانیان هولوکاست از نمای  بالا :

 حال به طرح هندسه پنهان اثر می‌‌رسیم ،عنوان هندسه پنهان مبین این نکته است که عملا این بخش از طرح برای بیننده قابل دیدن نیست،در ذیل به تشریح کارکرد آئینی و نمادین این زاویه از اثر می‌پردازیم.

یاد آوری

عطف به  توضیحات آمده در بخش‌های قبل قاعده اثر بر مثلثی متساوی الاضلاع بنا شده که به جهات جغرافیایی نمادین “اردوگاه کار اجباری ماتهاوزن -گوسن”و محل اولیه  “مجسمه داود میکل‌آنژ” اشاره دارد ، همچنین بنابر توضیحات پیشتر آمده : این مثلث (مثلثی که به جهات جغرافیایی اشاره دارد)از عبور نیزه‌ها و شمشیرها از بدنه منشور فلزی (باکره آهنین) حاصل میشود .

اگر دقیقا از بالا به پلان اثر به اثر نگاه کنیم جهت اشاره به اردوگاه “ماتهازن- گوسن” حاصل تلاقی بصری شمشیر‌ها و نیزه هاست، نکته اینجاست که مثلث ایجاد شده فقط از نمایه بالا قابل دیدن می‌باشد، لذا برای مخاطب رهگذر قابل دیدن نیست، بنابراین ادراکش مشروط به مطالعه بیانیه هنری و تجسم هندسی می‌باشد .

یاد آوری : بازگشت به لینک مربوط به هندسه پنهان اثر و تشریح روابط نمادین طول و عرض‌های جغرافیایی .

صفحه بعدی>

top-view-holocust-memorialSecret Geometry